PDR Birimi

Psikologumuz   “Barış nedir?”  sohbetine  vurgu yaptıktan sonra Çocukların konu ile ilgili söylemek istediklerini paylaşmalarına fırsat verildi.  Barışın simgeleri
-Güvercin ve zeytin dalı- tanıtıldı.Güvercinlerin arasına çocukların ifadeleri ile “Barış”ın ne ifade ettiği yazılan kartlar yapıştırıldı