KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULLARI'NDA FARKLI KÜLTÜRLER KEŞFETMEK...

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULLARI'NDA FARKLI KÜLTÜRLER KEŞFETMEK...

Erken çocukluk döneminde hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de hiç şüphesiz "kültürel farkındalık eğitimi" dir. Yeni bir dil öğrenmeye başlamak aynı zamanda yeni kültürlerin de kapısını aralamaya hazır olmak demektir. Çocuklarımızı bu öğrenme yolculuğunda farklı kültürler tanımasına vesile olacak etkinliklerle buluşturmak, kültürel farkındalıklarını geliştirecek ve farklı kültürlere ait insanlara karşı saygı ve hoşgörü düzeylerini artırmalarına destek olacaktır.

Küçük Şeyler Anaokulları'nda eşzamanlı eğitim programı uygulanır ve okul öncesi eğitim program ile İngilizce eğitim programı paralel yürütülür. Bu program kapsamında her ay farklı bir ülke ele alınır ve detaylı bir şekilde işlenir.

Okul öncesi eğitim uygulamalarımızdan biri olan "Dünyayı Geziyorum" ve İngilizce programında da yer alan "Travelling around the World" başlıklı uygulamamızda bu ay Fransa'yı tanıdık.

Eyfel kulesine değinmeden, kruvasanlarımızı hazırlamadan Fransa'yı tanımış olmazdık, sizlerle de çalışmalarımızdan birkaç örnek paylaşmak istedik.